Strona główna
Poradnik
Tutaj jesteś

Jak łatwiej realizować ewidencję odpadów w firmie?

17 stycznia 2023 firma ewidencja odpadów


Przedsiębiorstwa zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów mogą robić to łatwiej. Zobacz, jak to możliwe!

Aktualnie ewidencje odpadów prowadzone są przez wiele przedsiębiorstw, które zobowiązane są do tego przepisami prawa. W tym przypadku zastosowanie mają głównie przepisy dotyczące BDO, które nałożyły na przedsiębiorców nowe obowiązki.

Co to jest BDO – Baza Danych Odpadowych?

Baza Danych Odpadowych to baza danych, która została utworzona w celu przechowywania informacji o odpadach produkowanych przez przedsiębiorstwa. Zawiera ona szereg informacji, takich jak ich pochodzenie, rodzaj, ilość odpadów. 

Celem bazy jest przede wszystkim poprawa efektywności gospodarki odpadami, a także zapobieganie nadużyciom związanym z ich nieprawidłowym zagospodarowaniem.

Poprzez BDO przedsiębiorcy muszą również prowadzić szereg działać związanych z ewidencjonowaniem, czyli ich zadaniem jest ewidencja odpadów, które są przez nie produkowane. Również ewidencje odpadów prowadzą firmy, którym ten obowiązek został przekazany, czyli firmy komunalne.

Ewidencja odpadów – jak ją prowadzić?

Ewidencja odpadów to rodzaj ewidencji odnoszącej się do produkowanych czy posiadanych odpadów. Jej prowadzenie to obowiązek wytwórcy odpadów.

Celem ewidencji odpadów jest umożliwienie skutecznego zarządzania odpadami i spełnienie wymogów prawnych dotyczących ich gromadzenia, przetwarzania i usuwania zgodnie z przepisami BDO.

W ramach ewidencji przygotowuje się różnego rodzaju dokumentację, między innymi takich jak karta ewidencji odpadu, w której umieszcza się szereg informacji, przykładowo pochodzenie, ilość, miejsce składowania, sposób transportu, cel utylizacji odpadów.

W zależności od wymogów prawnych przedsiębiorca może być zobowiązany do tego, aby jego ewidencja odpadów była pełna, albo też stosowana jest uproszczona ewidencja odpadów, gdy nie ma takiego obowiązku. W przypadku uproszczonej ewidencji karta ewidencji odpadu nie jest konieczna, natomiast zamiast niej wykorzystuje się karty przekazania odpadu.

Ponadto w ramach ewidencji odpadów wykorzystuje się innego rodzaju dokumenty przeznaczone do ewidencjonowania drogi odpadów, na przykład jak dokument potwierdzający recykling, jeśli odpad został poddany recyklingowi, utrata statusu odpadu, jeśli odpad nie jest już klasyfikowany do odpadów.

Jak sprawniej prowadzić ewidencję odpadów?

Ewidencja odpadów powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Czy można w jakiś sposób usprawnić te czynności?

Wielu przedsiębiorców korzysta w tym celu z programów komputerowych, na przykład do prowadzenia ewidencji wykorzystywana jest karta ewidencji odpadu xls, którą stosuje się w programie do arkuszy kalkulacyjnych. Warto jednak wskazać, że jest jeszcze prostszy sposób, aby realizować obowiązki wytwórców odpadów.

Aby ewidencje odpadów prowadzić jeszcze efektywniej, warto zdecydować się na skorzystanie ze specjalnego rodzaju programów komputerowych, które są dedykowane do tego celu. Automatyzują one wtedy czynności, redukują potencjalne ryzyko popełnienia błędu i oszczędzają dużo czasu.

W taką funkcjonalność wyposażony jest program soteko.pl, który ma na celu wspomaganie firm w branży komunalnej.

Jak programy wspomagają prowadzenie ewidencji odpadów?

Za pomocą oprogramowania możliwa jest zarówno efektywna pełna, jak i uproszczona ewidencja odpadów. Dają one dostęp do zróżnicowanych narzędzi, które pozwalają na sprawne i szybkie prowadzenie ewidencji drogi odpadu. Dodatkowo możliwa jest ewidencja odpadów online, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą otrzymać dostęp do danych w dowolnym miejscu.

Z takim oprogramowaniem ewidencje odpadów jest znacznie efektywniejsze, ponieważ pobierają one dane z bazy. W efekcie dokumenty jak karta przekazania, karta ewidencji odpadu oraz inne rodzaje dokumentów są znacznie łatwiejsze w przygotowaniu. Obniża się też znacznie niebezpieczeństwo błędnego wypełnienia dokumentacji do BDO.

System przypomina też o tym, jakie są obowiązki wytwórcy odpadów, aby zmniejszyć ryzyko nałożenia na niego kar za niedotrzymanie terminów.

Redakcja bugo.com.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Skup tonerów HP
Naklejki
dom

Jesteś zainteresowany reklamą?

dom